۱۳۸۵ آذر ۴, شنبه

سخن روز

این روزها در کشور ایران یک بحث داغ نقل نشستهای ایرانیان شده است. چندی پیش سیمای درونی کشور سریالی را به نام نرگس
پخش نمود. از دست روزگار و به دلیل داشتن یک سری ویژگیها این سریال هواداران چندی نیز یافت. در این سریال یکی از بازیگران نه چندان اصلی به دلیل چهره ویژه ای که داشت هوادارانی در میان توده پیدا کرد،زهرا امیرابراهیمی. پس از چندی فیلمی در میان جامعه و به ویژه از راه اینترنت پخش شد که در آن رابطه جنسی دو جوان به نمایش درآمده بود،جنس مادینه این فیلم همانندی بسیاری با هنرپیشه یادشده داشت. روزنامه ها نیز در پراکنده ساختن خبر بودن چنین فیلمی اگاه شدند و آنهایی که در درازای زندگیشان نام اینترنت را نیز به زور شنیده بودند شیفته دیدن این فیلم شدند و...سی دی هایی گسترش یافت و میان توده پخش شد و خبرهای روزنامه ها که از بازجویی و خودکشی این دختر سخن می راند آبروی این هنرپیشه نگونبخت را بیش از پیش برد. دست اندرکاران سیمای درونی فیلمهای بازیگر یادشده را از نوبت پخش بیرون کشیدند و شایعه این که آن بازیگر فیلم پورنو همان هنرپیشه سریال نرگس است را بیشتر دامن زدند. که می داند که بانو امیرابراهیمی بیچاره تاکنون چه کشیده است. تا اینکه در چند روز گذشته آگاه شدیم که نه دخترک دیگری را به گناه بازی در آن فیلم پرسر و صدا بازداشت کرده اند و از امیرابراهیمی گناه زدوده شد و...کوتاه بگویم که انگار اکنون می تواند دمی آسوده برآورد.
آنچه گذشت گوشه ای از زندگی ما بود. به خود بیاییم،چرا با آبروی دیگران بازی می کنیم؟!گیریم که خود هنرپیشه یادشده در این فیلم بوده،آیا سزاوار بود که با او چنین رفتاری شود؟من نمی دانم که این فیلم چگونه میان توده مردم پخش شد و کدامین دست نابکاری چنین به روز ابروی او آورد،شاید آماج این کار بهره کشی یا کینه توزی برای هرچیزی باشد،ولی که چه؟چه سود؟زندگی هر کس به خود او برمی گردد و بس.دوستان اینترنتی چرا در گستراندن این فیلم به جای جای جامعه ایرانی یاری رساندند؟نغز اینکه من چند تارنگار را نگاه می کردم،تا دیروز اینان فیلم را در دسترس تماشای همگانی گذاشته بودند و فیلم خواهر بهروز را به رایگان(بی آنکه حتا بهره ای از این کار ببرند!) می پراکندند،امروز ولی در زشتی بی آبرو کردن او روضه ها سر می دهند. زهی بر این رو!گاه بد نیست به خود بیاییم به گذشته نگاهی بیندازیم و اگر دچار لغزشی شدیم دلاورانه آن را بپذیریم.
ولی درباره دخترک بازداشت شده،گناه او چیست؟همانندی با یک بازیگر صدا و سیما؟!از کجا که آشکار نشود که خود او اغفال شده باشد؟آن یکی بس نبود آبروی این یکی را می خواهید ببرید؟مردمان دیگر بس است!تخم بدسرشتی را مپراکنید که دانه هایش در باغچه خانه خودتان هم ریخته خواهد شد.امروزه با پیشرفت فناوری به سادگی می توان در خانه هر کس سرک کشید.بیایید به خود بیاییم،این کارهای شایسته فرزندان ایرانزمین نیست.شایسته فرزندان کورش بزرگ نیست،سزاوار میرابران آرش کمانگیر نیست،به خود بیاییم و نیک بیندیشیم و نیک رفتار کنیم

۱۳۸۵ آذر ۳, جمعه

سرآغاز


همیشه چنین بوده است،هرگاه که در اندیشه انجام کاری افتاده ‌ام پس از زمانی چند به انجام آن کار دست یازیده ام. شاید چند سال از نخستین باری که در اندیشه برپایی چنین جایی افتادم،ولی تا به امروز دست بر روی دست گذاشتم و این پا و آن پا کردم و...سرانجام دست به وبلاگنویسی زدم. البته این کار و این جا برای من تنها یک آزمایش است،شاید ماندگار شدم و شاید از این کار دست کشیدم و رفتم سراغ دیگر دلبستگیهای شبکه ای خودم. به هر روی دل استوار می کنیم و پای در این راه تازه می نهیم
. درود دوستان