۱۳۸۵ آذر ۳, جمعه

سرآغاز


همیشه چنین بوده است،هرگاه که در اندیشه انجام کاری افتاده ‌ام پس از زمانی چند به انجام آن کار دست یازیده ام. شاید چند سال از نخستین باری که در اندیشه برپایی چنین جایی افتادم،ولی تا به امروز دست بر روی دست گذاشتم و این پا و آن پا کردم و...سرانجام دست به وبلاگنویسی زدم. البته این کار و این جا برای من تنها یک آزمایش است،شاید ماندگار شدم و شاید از این کار دست کشیدم و رفتم سراغ دیگر دلبستگیهای شبکه ای خودم. به هر روی دل استوار می کنیم و پای در این راه تازه می نهیم
. درود دوستان

هیچ نظری موجود نیست: