۱۳۸۵ آذر ۲۷, دوشنبه

نخستین قهرمان دوِ تاریخ

شاید دانستن این نکته که نخستین قهرمان دو جهان که بوده برای هرکسی نغز باشد. تاریخنویسان این جایگاه را از آن شولگی پادشاه سومری شهر باستانی اور می دانند.
شولگی پسر اورنامو که در سده بیست و یک پیش از زایش عیسا می زیست و چهل و هشت سال هم پادشاهی نمود خود را خدا می دانست و از نشانه های خداییش توانایی دویدنش را می نمایاند. برای نمونه از نبشته های به دست آمده از روزگار او به این داو می رسیم که او فاصله میان دو شهر باستانی نیپور تا اور را که بیش از صد مایل(نزدیک به صد و شست و یک کیلومتر) است دویده است. از اینرو برخی تاریخنویسان کنونی او را نخستین قهرمان دو جهان می دانند.
نوآوری ساخت برخی چیزهای دیگر مانند نخستین کاروانسرا را نیز از آن او می دانند.

برای آگاهی بیشتر دوستان را به خواندن این نوشتار سفارش می کنم.

هیچ نظری موجود نیست: